Przejdź do treści

Ludzie i ich historie - Apostołowie pojednania

Film jest zapisem konfliktu pomiędzy mieszkańcami wsi Ujkowice a osiedlającymi się tam zakonnikami. Mieszkańcy wsi zawiązują komitet protestacyjny. W swoich postulatach nie zgadzają się z obecnością przedstawicieli kościoła prawosławnego na ich terenie. Kwestionują legalność nabycia działki pod budowę, uczciwość jego nabywców. Ważnym elementem tego sporu jest skomplikowana przeszłość historyczna tych ziem. Mnisi - założyciele Prawosławnego Monasteru Św. Cyryla i Metodego przedstawiają w filmie swoje argumenty, zwłaszcza te dotyczące wyboru miejsca na budowany przez nich Monaster.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki