Przejdź do treści

Ludzie i ich historie - Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie

Program przywołuje historię przedwojennej Polonii wrocławskiej, o której opowiada mgr Alicja Zawisza – historyk, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jej relację wzbogacają liczne materiały archiwalne z omawianego okresu, m.in. grafiki i pocztówki oraz – dla kontrastu – filmowa wizytówka współczesnego Wrocławia. Ówczesną Polonię wrocławską tworzyła niewielka grupa naszych rodaków, która starała się pielęgnować oraz - w miarę możliwości - krzewić kulturę i język polski. Mimo, że obecnie Wrocław należy już do Polski, to żyjący członkowie tej przedwojennej organizacji wciąż się spotykają w ramach działającego Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Alicja Zawisza przypomina ważne fakty z historii wrocławskich Polaków, prezentuje zachowane dokumenty i fotografie. Wśród nich szczególne miejsce poświęca Towarzystwu Przemysłowców Polskich oraz pierwszej nauczycielce Helenie Adamczewskiej, organizatorce szkółki polskiej. Oprócz tego pani Alicja przywołuje sylwetki innych, wybitnych działaczy Polonii wrocławskiej: Włodzimierza Zarembowicza (ostatniego drużynowego harcerstwa polskiego), Franciszka Juszczaka oraz Piotra Matuszka (pierwszego, polskiego duchownego we Wrocławiu, który również krzewił język i kulturę ojczystą). Na koniec wspomina o wystawie: „Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie”, przygotowanej przez Muzeum Narodowe w 1982 roku i poświęconej dziejom dawnej Polonii wrocławskiej.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki