Przejdź do treści

Ludzie i ich historie - Jan Łangowski

Film dokumentalny opisujący życie i działalność Jana Łangowskiego - redaktora Dziennika Zachodniego, dziennikarza i działacza Związku Polaków w Niemczech, autora głośnego "Memoriału dotyczącego praw ludności polskiej w Niemczech" z 1929 roku. Jan Langowski po przeprowadzeniu się do Opola został od 1 stycznia 1931 naczelnym redaktorem opolskich "Nowin Codziennych", na łamach których walczył o patriotyzm i prawa ludu śląskiego. Po wybuchu II wojny światowej już w pierwszych dniach września został aresztowany i uwięziony przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie przebywał aż do końca wojny. Po wojnie był kierownikiem oddziału "Dziennika Zachodniego" w Opolu. W filmie przedstawiona jest liczna ikonografia - pisma urzędowe, gazety. W filmie przedstawiona jest historia działalności Jana Łangowskiego jeszcze przed wojną, jego działalność w obozie koncentracyjnym oraz po wojnie. Wypowiadają się bliscy współpracownicy dziennikarza, a także jego córka Halina Łangowska - Reinerowa.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki