Przejdź do treści

Ludzie i ich historie - Kazimiera Iłłakowiczówna

Reportaż – współczesny portret Kazimiery Iłłakowiczówny, poetki, prozaika. Przyjaciele: Łucja Danielewska, Ryszard Danecki oraz panie (m.in. Elżbieta Wesołowska), które się poetką opiekują, opowiadają o wydarzeniach z nią związanych, jej charakterze, sposobie bycia, m.in. jej wejście na poznańskie spotkanie Listopad Poetycki z koszem jabłek, spotkanie ze Stefanem Żeromskim, przygotowania w domu do wizyty delegacji, która miała wręczyć odznaczenie państwowe, prowadzenie korespondencji. Ilustracją są fotografie poetki, materiał filmowy – spacer z opiekunką w okolicy swojego domu na ulicy Gajowej w Poznaniu.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki