Przejdź do treści

Ludzie i ich historie - Pierwszy na ziemi obiecanej

Film dokumentalny o Ludwiku Geyerze i jego drodze do fortuny w fabrykanckiej Łodzi XIX wieku. Prezentuje historię miasta, jego rozwój i karierę związaną z włókiennictwem. L. Geyer, pochodzący z Saksonii - czołowy producent tkanin wełnianych i bawełnianych wykorzystał koniunkturę po upadku powstania listopadowego 1831 roku. Lata 1836 - 1850 to szczyt jego kariery fabrykanckiej. W roku 1838 kupił od władz Łodzi Rudę Pabianicką zakładając plantację buraków i budując cukrownię oraz hodowlę roślin na barwniki. Rozbudowuje tzw. białą fabrykę budując po drugiej stronie Piotrkowskiej wytwórnię tkanin perkalowych, wprowadza pierwszą w Łodzi maszynę parową. Zakłada filię Banku Polskiego oraz buduje własny pałac fabrykancki. Stara się o wybudowanie linii kolejowej do Łodzi. Umiera w 1869 roku i zostaje pochowany na cmentarzu ewangelickim.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki