Przejdź do treści

Ludzie i ich historie - Talentem i sercem

Stanisław Ligoń, ps. Karlik z Kocyndra (1879 - 1954) polski pisarz, malarz, ilustrator, reżyser i aktor. Działacz niepodległościowy i organizator życia kulturalnego na Śląsku. Wieloletni pracownik Polskiego Radia w Katowicach. Postać Stanisława Ligonia wspominają: córka Helena Mieczkowska, Edmund Odorkiewicz - przedwojenny dyrektor Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach oraz Gwidon Gaj, adept sztuki dziennikarskiej w PR Katowice w okresie powojennym. Wspomnienia E. Odorkiewicza o zbiórce pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej i o antyhitlerowskich audycjach S. Ligonia. H. Mieczkowska mówi o powrocie ojca z wojny i o jego działalności w katowickiej rozgłośni PR. Gwidon Gaj wspomina jeden z powojennych koncertów Ligonia. W filmie wykorzystano: zdjęcia, wycinki z prasy, rękopisy, strony tytułowe publikacji Juliusza i Stanisława Ligoniów, okładkę "Kocyndra".

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki