Przejdź do treści

Miasta – miejsca – budynki - Ciuchcią wokół Krakowa

Opowieść Stefana Broniewskiego, znawcy dawnego Krakowa, o trasie dawnej kolei obwodowej, która wychodziła z Dworca Głównego, biegła na zachód i objeżdżała cały Kraków po trasie dzisiejszej Alei Trzech Wieszczów, czyli drugiej obwodnicy. Miała przystanek u wylotu ulicy Zwierzynieckiej, przechodziła przez Most Dębnicki, który był jednocześnie kolejowym i drogowym mostem, przez całe Dębniki i łączyła się z trasą kolejową, idącą z Płaszowa na stacji Podgórze-Bonarka i biegła na południe w kierunku Zakopanego. Wspomnienie przyczyn powstania kolei ze względów militarnych, strategicznych. Wał obwodowy stanowił pierwszy pierścień obronny miasta, które liczyło zaledwie 85 tys. mieszkańców i 7,5 km2 powierzchni. Opowieść o różnicach między królewskim stołecznym miastem Kraków a Galicją, o terenach rekreacyjnych parku Jordana, Błoni i Oleandrów, które były terenami zalewowymi.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki