Przejdź do treści

Miasta – miejsca – budynki - Gdańsk

Gdańsk ma ponadtysiącletnią historię. Miasto odwiedziło 13 polskich monarchów, Kazimierz Jagiellończyk dodał do herbu królewską koronę. Miasto otrzymało liczne przywileje i w XVI wieku było jednym z największych i najbogatszych portów w Europie. Upadek Rzeczypospolitej oznaczał upadek Gdańska, władze pruskie zabrały miastu samorząd, miasto stało się miejscem koszar, pruskich urzędów i prowincjonalnym portem na Bałtyku. Traktat wersalski ustanowił Gdańsk samodzielną jednostką, terytorialnie podległą Lidze Narodów. Senat, czyli rząd Wolnego Miasta za główne zadanie swojej polityki uznał utrzymanie dominacji niemieckiej oraz powrót do Rzeszy, co powodowało represje wobec obywateli polskich.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki