Przejdź do treści

Miasta – miejsca – budynki - Mickiewicz w Wielkopolsce

Profesor Jarosław Maciejewski opowiada o pobycie Adama Mickiewicza w Wielkopolsce i prezentuje miejsca, które odwiedził poeta. Rozmawia z rolnikiem Ludwikiem Janowskim ze wsi Chwałowo, który zbiera materiały dotyczące pobytu poety w tych okolicach. W parku w Śmiełowie profesor opowiada o pobycie poety w tym majątku i kontaktach Mickiewicza ze szlachtą wielkopolską. Wypowiedź ilustrują: wnętrza pałacowe, portrety wieszcza i właścicieli pałacu, stare wydania mickiewiczowskich poezji oraz tablica upamiętniająca jego pobyt. Podążając szlakiem Adama Mickiewicza w Wielkopolsce odwiedzamy także Gryżynę, Objezierze, Budziszewko i Łukowo. J. Maciejewski podsumowuje ten etap życia poety i jego odzwierciedlenie w twórczości Mickiewicza.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki