Przejdź do treści

Miasta – miejsca – budynki - Rezerwat

W zakolu Warty, decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu, utworzono w 1978 roku Załęczański Park Krajobrazowy, co było przyczyną likwidacji kursującego promu. Władze wojewódzkie nie chcą zgodzić się na budowę mostu, w miejsce zlikwidowanego promu, tłumacząc swoją decyzję zagrożeniem dla nowo powstałego parku. Takie decyzje spowodowały otwarty konflikt pomiędzy zamieszkałą na tych terenach ludnością a władzami wojewódzkimi. Brak promu, mostu i przejezdnej drogi uczynił to miejsce bardzo trudnym do życia. W audycji wypowiedzi przedstawicieli obu stron konfliktu, którzy przedstawiają swoje argumenty oraz przeprawa przez rzekę orszaku ślubnego, z wykorzystaniem łódek.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki