Przejdź do treści

Miasta – miejsca – budynki - Sandomierz

Autor programu Zbigniew Święch przedstawia historię powstania, odkrycia i zabezpieczenia podziemnych lochów i korytarzy Sandomierza. W programie wypowiedzi inżyniera - członka zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Strzeleckiego z AGH na temat pionierskich zadań związanych z zabezpieczeniem podziemnych korytarzy. Działania rozpoczęto w latach sześćdziesiątych z chwilą powstawania ogromnych osuwisk zagrażających istnieniu miasta. W kompleksowych pracach wzięły udział załogi górnicze ze Śląska. 10-letni okres prac wydobywczych, zabezpieczających, poprzedził roboty konserwatorskie na powierzchni. Oglądamy efekty prac górników, naukowców i konserwatorów. W programie zdjęcia ukazujące fragmenty podziemnej trasy turystycznej oraz przepięknie odnowiona Starówka Sandomierza wraz z przylegającymi uliczkami. Podkreślone jest zaangażowanie całego społeczeństwa w proces rewaloryzacji miasta.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki