Przejdź do treści

Miasta – miejsca – budynki - Szlak Piastowski

Wyprawa krajoznawcza Szlakiem Piastowskim z przewodnikiem PTTK Antonim Brylińskim. Trasa wędrówki rozpoczyna się w Poznaniu, następnie wiedzie przez Moraczewo, Dziekanowice, jezioro Lednica, Ostrów Lednicki, Gniezno, jezioro Głęboczek, Marcinkowo Górne, Gąsawę, Biskupin i Wenecję, a kończy się w miejscu związanym z początkami polskiej państwowości - w Kruszwicy. Wyprawa rozpoczyna się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Podziwiamy tu Złotą Kaplicę w archikatedrze poznańskiej z sarkofagami władców polskich. Następnie jedziemy drogą z Poznania do Gniezna i oglądamy drewniane rzeźby postaci historycznych, stylizowane wiaty przystankowe, pagórek ze śladami grobów prasłowiańskich, grodzisko w Moraczewie, wiatraki typu koźlak, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach. Dojeżdżamy do jeziora Lednica i razem z przewodnikiem Antonim Brylińskim poznajemy historię Ostrowa Lednickiego. Oglądamy tu pozostałości grodu oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej. Na trasie wyprawy są następnie: jezioro Głęboczek i gościniec Drogorad, pomnik Leszka Białego w Marcinkowie Górnym, kolejka wąskotorowa w Gąsawie, Biskupin i historia odkrycia osady oraz Wenecja z ruinami zamku obronnego z XIV wieku i Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Wyprawa kończy się w miejscu związanym z początkami polskiej państwowości - w Kruszwicy. Podziwiamy tu Mysią Wieżę, resztki murów zamkowych, kolegiatę, widok na jezioro Gopło.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki