Przejdź do treści

Miasta – miejsca – budynki - Tajne uniwersytety

W 1939 roku niemieccy okupanci aresztowali i uwięzili w obozach koncentracyjnych ponad 180 uczonych i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (obecnie AGH). Mimo zamknięcia uczelni, od 1942 roku zorganizowano w Krakowie tajne nauczanie. Korzystało z niego około 900 studentów. Rektorem Tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego został profesor Władysław Szafer. Pracowały wszystkie wydziały. Zajęcia odbywały się w prywatnych mieszkaniach. W nauczanie zaangażowanych było 140 naukowców. Uczyli się humaniści, fizycy, matematycy, prawnicy i lekarze. Działała bratnia pomoc studencka, najbiedniejszym przydzielano stypendia. Uniwersytet krył się pod nazwą spółdzielni. Uczestnicy tajnych kompletów polonistycznych wspominają czas nauki i wykładowców (m.in. prof. Zenona Klemensiewicza). Wykładowca fizjologii opowiada o organizacji spotkań i używanych pomocach naukowych (ryciny, mikroskopy). Jeden ze studentów wspomina wykłady z biologii i anatomii, gdzie wobec braku atlasów profesor przynosił fragmenty zwłok albo ciało noworodka. Uczestnik tajnych kompletów prezentuje kartkę z rozkładem zajęć i wykładów na wydziale lekarskim (podział na grupy, nazwiska profesorów, zakamuflowany wykaz zdanych egzaminów).

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki