Przejdź do treści

Mistrzowie literatury i sztuki - Mistrz Konstanty Mackiewicz

Bohaterem filmu jest znany łódzki malarz Konstanty Mackiewicz. Artysta przedstawia swój pogląd na temat sztuki jako źródła porozumienia, przeżycia i zachwytu. Opowiada o technice pracy nad dziełem – tworzenie rysunku, dalekich planów, horyzontu, całość powstaje z czasem, pod wpływem intuicji. Snuje rozważania na temat tzw. kierunków w sztuce, nie uznaje ich i traktuje wyłącznie jako środki przy realizacji. Mówi także o różnicy w odbiorze sztuki przez krytyków i widzów. Muzykę do filmu skomponował Hertel Piotr.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki