Przejdź do treści

Mistrzowie literatury i sztuki - Niebezpieczeństwa nauki (Niepokoje Stanisława Lema)

Autor programu, Krzysztof Miklaszewski, przeprowadza wywiad z pisarzem Stanisławem Lemem. W pierwszej części wywiadu Stanisław Lem odpowiada na pytanie: dlaczego został pisarzem?. Następnie odnosi się do tematu książki jego autorstwa „Głos Pana”. Pisarz zwierza się, że wbrew pozorom stara się jak najmniej fantazjować w swoich książkach. Kolejnym tematem rozmowy jest kwestia odkryć naukowych. Pisarz przedstawia swój stosunek do tego tematu, przywołując historyczne odkrycia naukowe jak wynalezienie bomby atomowej, czy też całkiem współczesne np. procedura medyczna in vitro. Wspomina w tym kontekście o oporach i nadziejach społeczeństw, jeśli chodzi o wykorzystanie ich dla dobra ludzkości. Na pytanie: czy współczesna nauka nie wiedzie nas na manowce, pisarz odpowiada, że tak naprawdę wszystko zależy, od tego jak ludzkość odpowie na możliwości jakie niesie postęp.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki