Przejdź do treści

Mistrzowie literatury i sztuki - Tadeusz Różewicz – Portret

Prezentacja twórczości Tadeusza Różewicza. Próba portretowego ujęcia jego artystycznej działalności i poglądów na sztukę. Wypowiedzi twórcy na temat roli poezji i zadań poety. Materiał filmowy z wręczenia zagranicznej nagrody literackiej. Fragmenty utworów w interpretacji artysty. Jego droga artystyczna od przyjazdu, w 1968 roku, do Wrocławia i ślady obecności Gliwic i Górnego Śląska w jego twórczości. Bogata ikonografia będąca świadectwem twórczości poetyckiej i dramaturgicznej Różewicza oraz licznych tłumaczeń jego utworów na inne języki, a także fotografie artysty.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki