Przejdź do treści

Mistrzowie literatury i sztuki - U wrocławskich pisarzy

Rozmowa w studiu z wrocławskimi pisarzami, czynnie aktywnymi w polskiej literaturze od drugiej polowy lat 50. XX w , którzy podejmują tematy współczesne, trudne i konfliktowe. Gośćmi Jerzego Bajdora są: Tadeusz Mikołajek, Dionizy Sikorski i Zbigniew Kubikowski. Tadeusz Mikołajek, kronikarz pokolenia Kolumbów, opowiada o zaangażowaniu w ruch konspiracyjny podczas II wojny światowej, o swojej drodze zawodowej, a także o wątkach biograficznych, przewijających się w jego twórczości (powieści „Żarówka”, „Trójkąt błędów”). Tadeusz Mikołajek wyjaśnia także, co łączy go z Wrocławiem. Z kolei Dionizy Sidorski opowiada o fascynacji Syberią, nawiązując do losów swojej rodziny, mówi o inspiracjach do napisania powieści „Niech spłonie las”, a także krótko charakteryzuje swoją twórczość, której główną oś stanowią pytania o miejsce jednostki w świecie oraz opowiadanie o współczesności przez pryzmat historii. Niestety, program zostaje w połowie „urwany” i nic nie dowiadujemy się o trzecim pisarzu – Zbigniewie Kubikowskim.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki