Przejdź do treści

Niecodzienne historie - Gdańszczanie

Film dokumentalny poświęcony historii przedwojennego Gdańska i jego mieszkańców. Stosunki niemiecko-polskie w Gdańsku w tamtym okresie i na początku II wojny światowej. Wypowiedzi świadków tamtych wydarzeń ilustrowane archiwalnymi materiałami ikonograficznymi i filmowymi. Wolne Miasto Gdańsk zostało utworzone 15 listopada 1920 roku, jako wykonanie postanowień traktatu wersalskiego, pod ochroną Ligi Narodów. Ilościowo przeważała ludność niemiecka, Polacy stanowili od trzech do piętnastu procent obywateli. Po dojściu narodowych socjalistów do władzy w 1933 roku i utworzeniu III Rzeszy rozpoczęły się prowokacje antypolskie oraz prześladowania polskich działaczy i organizacji przez miejscowych Niemców. W 1938 roku władzę w Wolnym Mieście Gdańsku faktycznie władzę przejęła NSDAP, co nasiliło hitleryzację tego miasta. 1 września 1939 Niemcy rozpoczęły agresję na Polskę atakiem na składnicę wojskową na Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku. Film ukazuje losy i historie Gdańszczan przed i po wybuchu II wojny światowej.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki