Przejdź do treści

Niecodzienne historie - Jacy będziemy w 2000 roku?

Próba odpowiedzi na pytanie, jacy będziemy w 2000 roku? Maturzyści mówią o swoich wyobrażeniach, m.in.: ile będzie wynosiła ludność Polski i długość życia przeciętnego Polaka, kiedy młodzi ludzie osiągną dojrzałość fizyczną i psychiczną, jak będzie z kontrolą urodzin. Naukowcy z różnych dziedzin życia dyskutują na temat modelu rodziny, liczby ludności w Polsce i na świecie, ludności w wieku produkcyjnym, podziale ludności względem miejsca zamieszkania, konieczności przygotowania miejsc pracy, budownictwie mieszkaniowym, komunikacji miejskiej, wprowadzaniu nowych technologii i postępie technologicznym. Zebrani podkreślają tendencję do starzenia się społeczeństwa i zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym, ludzie będą coraz dłużej żyć i zachowywać sprawność fizyczną. W odpowiedzi na wywody profesorów prezentowane są wyniki z maszyny matematycznej określające liczbę ludności, czy długość życia przeciętnego Polaka.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki