Przejdź do treści

Niecodzienne historie - Lenin w Poroninie

Włodzimierz Lenin przebywał w Krakowie i na Podhalu w latach 1912-1914. Poszukiwany przez tajną policję znalazł bezpieczne schronienie w Małopolsce. Było to miejsce na tyle bliskie granicy, że pozwalało mu pozostawać w kontakcie z towarzyszami w Rosji, którzy też odwiedzali go w Poroninie. Lenin nawiązywał kontakty z miejscową ludnością i urządzał wycieczki w Tatry. Na Podhalu był postrzegany jako literat, publicysta. Dlatego, kiedy w sierpniu 1914 roku został aresztowany jako szpieg rosyjski i trafił do austriackiego więzienia, w jego obronie stanął m.in. poeta Jan Kasprowicz. Rewolucjonista został zwolniony i wyjechał do Szwajcarii. W budynku karczmy w Poroninie, gdzie bywał Lenin, po II wojnie światowej utworzono muzeum wodza rewolucji październikowej. Mówią świadkowie zdarzeń.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki