Przejdź do treści

Niecodzienne historie - Pod znakiem Rodła

Rodło to charakterystyczny znak graficzny i nazwa, jaką posługiwała się mniejszość polska zamieszkująca tereny Warmii, Mazur, Kaszub i Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym. Dokument opowiada o losach mniejszości polskiej na tych ziemiach – przedstawia je poprzez historię założenia i działalności Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Prezentuje walkę młodych ludzi o tożsamość narodową. Film kreśli też tło historyczne, pokazuje m.in. mapę Polski w granicach ustanowionych po I wojnie światowej, działalność Związku Polaków w Niemczech, objęcie władzy przez Hitlera w 1933 roku, narastający terror, wybuch II wojny światowej. W filmie wypowiadają się uczestnicy tamtych wydarzeń, m.in. pani Stefania Przybył, która opowiada o swojej ucieczce z niemieckiego więzienia Moabit.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki