Przejdź do treści

Niecodzienne historie - Strajk 1980, sierpień w Szczecinie

Strajk w Stoczni Adolfa Warskiego i negocjacje z rządem zakończone podpisaniem Protokołu ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie. Porozumienie z 30 sierpnia 1980 było korzystne dla strajkujących w punktach dotyczących spraw ekonomicznych i socjalnych, ale nieprecyzyjne w przypadku pozostałych żądań. Protestujący nie uzyskali zgody na utworzenie wolnych czy niezależnych związków zawodowych, a jedynie samorządnych. Protestujący uzyskali zapewnienie, że otrzymają pełną zapłatę za okres strajku oraz że nie będą za udział w nim karani. Nieprecyzyjne były zapisy dotyczące ograniczenia cenzury. W stosunkach państwo – kościół wynegocjowano jedynie obietnicę szerszego dostępu do środków masowego przekazu. Sukcesem strajkujących była zgoda na postawienie do 17 XII 1980 tablicy upamiętniającej ofiary Grudnia ’70, powrót do pracy osób zwolnionych za działalność strajkową w latach 70. (po indywidualnym rozpatrzeniu wniosków przez dyrekcje oraz związki zawodowe), obietnica zrównania (do 1 XI 1983) zasiłków rodzinnych do poziomu obowiązującego w WP i MO; uzgodniono też powszechną podwyżkę płac (o jedną grupę zaszeregowania) oraz najniższych rent i emerytur; rząd zobowiązał się do skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie do 5 lat, wprowadzenia zmodyfikowanej Karty Stoczniowca.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki