Przejdź do treści

Niecodzienne historie - Z Rodłem w herbie

Związek Polaków w Niemczech powstał w 1922 roku. Za swój symbol przyjął znak Rodła. Ideową podstawę działalności związku stanowiło „Pięć prawd Polaka”. Dzięki prężnej działalności niemiecka Polonia miała przed wojną struktury gospodarcze: banki ludowe, spółki rolno-handlowe, spółdzielnie, gazety, szkoły, zespoły artystyczne i kluby sportowe. Związek był aktywny politycznie. Chociaż Hitler tolerował istnienie ZPWN, dochodziło do wielu ataków i szykan wobec mniejszości polskiej. Po wybuchu II wojny światowej ZPWN został zdelegalizowany. Działaczy rozstrzelano lub osadzono w obozach koncentracyjnych. Mieszkańcy miejscowości Złotów i Zakrzewo mówią o życiu w okresie międzywojennym. O kształtowaniu, funkcjonowaniu i znaczeniu polskiego szkolnictwa, bankowości i spółdzielczości. Podkreślają rolę i działalność społeczną księdza Bolesława Domańskiego, patrona Polaków w Rzeszy Niemieckiej.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki