Przejdź do treści

Niecodzienne historie - Zbrodnia pod ziemią - Walim

Góry Sowie, będące atrakcją turystyczną Dolnego Śląska, kryją w sobie jedną z największych tajemnic II wojny światowej. Latem 1943 r. hitlerowcy zdecydowali się wybudować w tym rejonie ogromną fabrykę zbrojeniową. Kompleks, na który składały się liczne budynki naziemne, jak i system podziemnych grot oraz tuneli, owiany był wielką tajemnicą. Całość przedsięwzięcia opatrzono kryptonimem „Al Riese” (Olbrzym), a do jego budowy wykorzystywano tysiące więźniów, głównie Żydów, pochodzących z wielu państw okupowanych (m.in. z Węgier, Jugosławii, ZSRR, Protektoratu Czech i Moraw oraz Polski). Choć od tamtego czasu minęło wiele lat, wciąż nie znane są dokładne cele i założenia, powstałego kompleksu.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki