Przejdź do treści

Po morzach i rzekach - Flisacy znad Drawy

Nadleśnictwo Wołogoszcz nad Rzeką Drawą. Binduga – stocznia rzeczna. Rzeczni marynarze: Maciek Musiał, Józef Nieradka, Henryk Rychik wiążą tratwy. Rozpoczyna się spływ tratwy w dół rzeki, tratwa płynie niesiona prądem Drawy. Rzeczni marynarze rozpalają ognisko na tratwie przygotowują posiłek i kawę zbożową. Tratwa dopływa do brzegu, trwa rozbiórka tratwy. Powrót marynarzy rzecznych do Osieczna.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki