Przejdź do treści

Życie to jest teatr - Droga do teatru

Film pokazuje, jak wygląda studiowanie w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Kamera podąża za studentami od drzwi głównych szkoły poprzez kolejne sale, na których odbywają się lekcje żywego słowa, baletu, ruchu scenicznego, charakteryzacji, szermierki, gry aktorskiej aż po bibliotekę i scenę, na której trwa próba do spektaklu „Król Ubu”. Wypowiedzi studentów o tym, że studia są ciężkie, wymagają nieustannej pracy nad sobą. Z ust Tomasza Borkowego padają słowa, które stale słyszą od wykładowców: „3 procent talentu, 5 procent szczęścia, 92 procent – pracy z tego może być dopiero aktorstwo”. Rektor PWST, Jerzy Krasowski podkreśla, że szansa twórczości wypływa nie tylko z umiejętności profesjonalnych, ale też z możliwości ogarniania zjawisk świata współczesnego i rozumienia tego świata. Wtedy istnieje zwiększona szansa, że twórca może stać się artystą. Aktor teatru musi mieć świadomość na jakim świecie żyje, jacy ludzie go otaczają i jakie związki między nimi zachodzą.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki