Przejdź do treści

Życie to jest teatr - Skrzyżowanie – Crossroad

„To spotkanie jest przeciwko konfrontacji, która prowadzi do dalszych podziałów między ludźmi, jest próbą otwierania drogi do wspólnoty” – tak Zdzisław Hejduk, założyciel Teatru 77 z Łodzi, przedstawia wizję wspólnego przedsięwzięcia podjętego z Teatrem 9 ze Sztokholmu w ramach projektu Skrzyżowanie – Crossroad. Obie grupy teatralne w swych przedstawieniach dotykają problemów, z którymi borykają się ich społeczeństwa – brak harmonii między rozwojem materialnym a jego rozwojem duchowym (Teatr 77), czy przekształcanie ważnych dla przodków wartości „w jarmark i cyrk” (Teatr 9).

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki