Przejdź do treści

Rekonstrukcja cyfrowa

Ponad 800 tytułów filmów fabularnych, dokumentalnych, spektakli Teatru Telewizji, programów edukacyjnych i seriali zostanie udostępnionych w wersji cyfrowej.

Wybitne, lecz pokazywane dotychczas rzadko produkcje Telewizji Polskiej poddane zostały digitalizacji i cyfrowej rekonstrukcji obrazu i dźwięku. Dzięki projektowi Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. unikatowe zasoby telewizyjne przechowywane dotąd w postaci analogowej, na nietrwałych światłoczułych taśmach filmowych i nośnikach magnetycznych, stają się dostępne szerokiej publiczności.

Część tytułów będzie również dostępna zarówno w aspekcie oryginalnym jak i po rekonstrukcji.


Trzy lata będzie trwało tworzenie najbogatszej cyfrowej biblioteki z najciekawszymi archiwalnymi produkcjami telewizyjnymi. 2 marca 2017 Telewizja Polska zainaugurowała projekt „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Telewizja Polska jako jedyna instytucja na polskim rynku rekonstrukcji cyfrowej zajmuje się opracowywaniem materiałów na taśmie filmowej 16 mm i posiada tak bogate i unikatowe zbiory audiowizualne. Znajdują się w nich filmy fabularne i dokumentalne, spektakle Teatru Telewizji, seriale, audycje edukacyjne, publicystyczne, rozrywkowe, informacyjne, sportowe, audycje dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych. Są to zasoby stanowiące w dużej mierze dziedzictwo narodowe o wartości artystycznej, kulturowej i historycznej.

Archiwalne zasoby telewizyjne przechowywane są w postaci analogowej, na nietrwałych światłoczułych taśmach filmowych i nośnikach magnetycznych. Do tej pory emitowane były wybiórczo, głównie poprzez telewizję linearną – tradycyjną. Taki sposób dystrybucji wynikał z barier technologicznych.

Kultowe tytuły w zupełnie nowej odsłonie

Digitalizacja jest niezwykle złożonym procesem technologicznym. Za pomocą specjalnej maszyny, klatka po klatce skanowane i rekonstruowane są taśmy celuloidowe. Wymaga to od realizatorów ogromnej precyzji i znajomości dzieła. Proces m.in. korekcji barwnej i rekonstrukcji dźwięku ma kluczowy wpływ na efekt końcowy i odbiór serialu przez widzów. Jest też czasochłonny. TVP do tego projektu zaangażowała najlepszych specjalistów, a dzięki środkom z grantu unijnego zakupiony został najbardziej zaawansowany sprzęt i oprogramowanie, tak by zachować wartości artystyczne materiału audiowizualnego, z poszanowaniem zamysłu artystycznego jego twórców oraz nienaruszeniem integralności dzieła.

W najbliższych trzech latach digitalizacja archiwów z dziełami polskiej szkoły telewizyjnej i filmowej prowadzona przez TVP będzie jednym z większych i bardziej prestiżowych przedsięwzięć technologicznych na rynku. Zrekonstruowane w ramach projektu zbiory Telewizja Polska udostępni przez Internet, w serwisie VOD, oraz na DVD i Blu-Ray. Ponadto materiały będą emitowane w programach Telewizji Polskiej.

Dzięki rekonstrukcji cyfrowej 836 tytułów zostanie zachowanych i udostępnionych w najwyższej jakości dźwięku i obrazu kolejnym pokoleniom Polaków. Warunkiem stworzenia katalogu zbiorów były m.in.: posiadanie przez TVP praw do dzieł czy wyjątkowe wartości kulturowej, społeczne, edukacyjne i historyczne materiały telewizyjne i filmowe.

Jak wygląda projekt rekonstrukcji?

36 miesięcy pracy nad rekonstrukcją zasobów,
836 unikatowych tytułów
całkowita wartość 80 780 000 zł, w tym kwota dofinansowania z UE 59 891 045 zł
79 zatrudnionych do tego projektu wybitnej klasy specjalistów, w tym 36 rekonstruktorów obrazu
836 tytułów w tym: 41 filmów fabularnych, 75 seriali fabularnych, 30 filmów dokumentalnych, 4 seriale animowane dla dzieci, 10 Teatrów Telewizji
152 400 GB danych,
675 godzin danych
595 kilometrów taśm
najbardziej innowacyjny sprzęt do digitalizacji
największa biblioteka cyfrowa w Polsce.

Projekt „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.