Przejdź do treści

Rekonstrukcja cyfrowa TVP

13487 minut zrekonstruowanego materiału filmowego

Dowiedz się więcej o rekonstrukcji cyfrowej TVP

Nobliści o prozie i poezji

Rozmowy na nowy wiek - Z Olgą Tokarczuk o grze w tożsamości

Rozmowy na nowy wiek

Z Olgą Tokarczuk o grze w tożsamości

Olga Tokarczuk, w momencie przeprowadzania rozmowy w 2002 roku dwukrotna laureatka w konkursie NIKE, opowiada o przemianach i tożsamościach. Jedna...

Rozmowy na nowy wiek

Rozmowy na nowy wiek

Z Czesławem Miłoszem o wyższości poezji nad prozą

Rozmowa z Czesławem Miłoszem z 2003 roku, nagrana w jego krakowskim mieszkaniu, o poezji i prozie. Czy wciąż widzimy w...

Rekonstrukcja od kuchni

Polecamy

Animacje po rekonstrukcji

Sceny z życia smoków

Smoczą Dolinę zamieszkują Antoni, Zygmunt i Wincenty. Pewnego dnia do wesołej trójki dołącza żaba...

Katalog tytułów

Tytuły filmów zaczynjące się od litery AA

Tytuły filmów zaczynjące się od litery HH

Tytuły filmów zaczynjące się od litery II

Tytuły filmów zaczynjące się od litery LL

Tytuły filmów zaczynjące się od litery UU