Turystyka i wypoczynek - Śląski blues

Jerzy Jadwiszczok − emerytowany maszynista z Kopalni Węgla Kamiennego Michał w Michałkowicach, klarnecista orkiestry górniczej. Opowiada o sobie i dzielnicy, w której mieszk. W tle wspomnień malownicze osiedle Maroko: procesje, stragany odpustowe, lunapark i karuzele. Spotkanie górników przy piwie, próba orkiestry i muzyka na klarnecie Jerzego Jadwiszczoka.