Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Jordan

Dokument z cyklu „Misteria”. W kolejnym odcinku obchody Jordanu, święta chrześcijańskiego obchodzonego w kościołach obrządku prawosławnego i grekokatolickiego. Jest to obrzęd święcenia wody na pamiątkę Chrztu Pańskiego, Jezusa Chrystusa, w Jordanie. Święto to nazywano również jako święto Epifanii (Objawienia Pańskiego). W kościele rzymskokatolickim obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 6 stycznia, jako wspomnienie liturgiczne Chrztu Pańskiego.