Historia współczesna - Dyskusja zwiazków zawodowych

Dyskusja związkowców w Komitecie Miejskim PZPR w Rybniku. Tematem dyskusji jest rola związków zawodowych oraz samorządu robotniczego, kształt związków zawodowych oraz ich rola dla pracowników. Podkreślenie znaczenia niezależności związku i jednolitości, niezależnie od zawodów członków związku oraz wyboru dobrego przedstawiciela. Rozmówcy zwracają uwagę na potrzeba porozumienia między zarządem związku a szeregowymi związkowcami oraz sprawnego działania związku bez upolityczniania. Omawiają kształt związku zawodowego w ustroju socjalistycznym. Przedmiotem rozmowy są też prawa pracownicze i wynikające z nich obowiązki wobec zakładu pracy oraz formy strajku i fundusze strajkowe.