Miasta - Cieszyn

Reportaż z cyklu „Monografie miast”, prezentujący Cieszyn. Miasto położone na granicy Polski i Czech może się poszczycić bardzo długą i skomplikowaną historią, o której świadczą wykopaliska archeologiczne, dokumenty historyczne i eksponaty muzealne. Według legendy, miasto zostało założone w 810 roku przez trzech synów władcy Polski, Leszka III. Witold Iwanek przedstawia najstarszy dokument z 1155 roku, który świadczy o tym, że już wtedy istniało miasto. Wypowiedź kustosza dr Ludwika Brożka o muzeum i bibliotece cieszyńskiej. Pracownia Franciszka Horaka, złotnika. Współczesny obraz Cieszyna, jako ośrodka przemysłowego, siedziby filii Uniwersytetu Śląskiego.