Miasta - Lubiń

Dokument z „Wędrówki po Wielkopolsce”. Przewodnik PTTK Antoni Bryliński oprowadza po okolicach i zabytkach Lubinia, jednego z głównych ośrodków kulturalnych Polski wczesnopiastowskiej. Krajobraz, Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, mur, wieża, fundamenty kościoła, kapitel, rokokowy balkonik, szczyt prezbiterium, wnętrze barokowego kościoła, renesansowe nagrobki, m.in. Adama Bielewskiego, główny ołtarz z obrazem Narodzenia Najświętszej Marii Panny; stalle; symbolika 10 przykazań, symbolika Nowego Testamentu, sklepienie prezbiterium i w nawie; organy; portal i Kaplica Pana Jezusa z sarkofagiem Bernarda z Wąbrzeźna oraz płytą nagrobną Władysława Laskonogiego z XIII w. ; więźba dachowa jako arcydzieło sztuki ciesielskiej; grzbiet dachu kalenica, mniejszy kościół pw. św. Leonarda.