Miasta - Mikołów

Dokument z cyklu „Moje miasto”. Mikołowska obwodnica na E-16. Herb Mikołowa. Próba chóru „Harmonia”, jednego z najstarszych na Górnym Śląsku. Jedna z mikołowskich ulic, rynek z wieżą. Nazwa miasta Mikołów wywodzi się od Mikołaja, dawnego właściciela tych ziem. W XVI wieku miasto otrzymało prawa miejskie. W 30-tysięcznym Mikołowie działają trzy instytuty naukowe: Laboratorium Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, pracownia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, Wojewódzki Ośrodek Postępu Technicznego w Mikołowie-Śmiłowicach.