Miasta - Prawda o dokonanych czynach - Ostrów Tumski we Wrocławiu

Film dokumentalny poświęcony historii Wrocławia, w kontekście jego najwcześniejszych okresów historycznych, kiedy to osadnictwo na tych terenach skupiało się wyłącznie na obszarze Ostrowa Tumskiego, by dopiero w XIII wieku przesunąć się w stronę Wyspy Piaskowej, Mostu Tumskiego i rozlać się na lewym brzegu Odry. Wypowiedzi badaczy: Janusza Kramarka, Janiny Smackiej oraz Wacława Korty, którzy przybliżają widzom historię oraz losy osady na przestrzeni X, XI i XII wieku.