Miasta - Rzeszów

Dokument z cyklu „Portret Województwa”. Portret województwa rzeszowskiego i jego stolicy Rzeszowa. Reportaż rozpoczyna się informacjami o powierzchni, ilości miast i gmin oraz liczbie ludności województwa. Prezentacja nowych osiedli wraz z podaniem, ile przekazano w okresie minionych 5 lat mieszkań. Trudna sytuacja ulegnie poprawie, gdy rozpocznie produkcję budowana pod Rzeszowem fabryka domów. Informacja o rozwijającej się bazie szkolnictwa wyższego, nauki i kultury sportretowana ujęciami Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Teatru im. Wandy Siemaszkowej, Państwowej Filharmonii i Okręgowego Muzeum.