Miasta - Szczecin – Barwy Miasta

Film zrealizowany przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Szczecina ukazuje socjologiczno-przemysłowy rys miasta końca lat siedemdziesiątych. Obraz Szczecina w dwóch odsłonach: zabytkowej i nowoczesnej. Dynamizm rozwijającego się miasta przedstawiono poprzez prezentację największych zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych, uczelni wyższych. Ukazanie tempa rozwoju miasta, młodzieńczego entuzjazmu i planów rozbudowy infrastruktury drogowej, wizyta w Szczecińskiej Dyrekcji Budowy Tras.