Miejsca - Myszkowski Dom Kultury

Audycja z cyklu „Wiadomości kulturalne”. Prezentacja działalności Myszkowskiego Dom Kultury, który organizuje imprezy i zajęcia dla zakładów pracy i społeczeństwa miasta oraz powiatu myszkowskiego. Prężnie działają przeróżne sekcje m in. muzyczna, zespoły baletowe. Działalność tej placówki kulturalnej nie ogranicza się tylko do udzielania konsultacji i instruktażu przez pracowników, ale także do udzielania pomocy materialnej czyli wypożyczanie materiałów repertuarowych, wypożyczania sprzętu muzycznego i fotograficznego. Placówka ta może się pochwalić bardzo dobrą współpracą z zakładami pracy. Możemy podziwiać fragmenty dziecięcych zajęć rytmiczno-baletowych oraz przygotowanie do przedstawienia w zespole teatralnym.