Miejsca - Zabytki cz. 2

Cielętniki - wieś w Polsce, położona w województwie śląskim. W latach 1975-1998 wieś administracyjnie należała do województwa częstochowskiego. W Cielętnikach na placu przykościelnym rośnie pomnik przyrody - lipa drobnolistna. Jest to najgrubsza lipa drobnolistna i w ogóle drzewo w Polsce. W latach 20. XVIII wieku postawiono we wsi parterowy dwór, który przetrwał do naszych czasów. Po I wojnie światowej dwór nabył Stefan Steinhagen, syn Artura Steinhagena, właściciela zakładów papierniczych w Myszkowie. Przemysłowiec przebudował dwór, a folwark zmodernizował, budując m.in. gorzelnię i urządzając stawy. Po II wojnie światowej majątek przekazano pegieerowi, a w dworze funkcjonowały później poczta, biblioteka i straż pożarna.