Morza i rzeki - Zalew Wiślany

Reportaż o pięknie i tajnikach życia nad Zalewem Wiślanym. Egzystencja, praca i pasje mieszkańców terenów wokół zalewu, uwarunkowane są przez bogactwo natury tego regionu. Jedną z form spędzania tu czasu jest żegluga, inną rybołówstwo. Prezentacja terenów wokół zalewu m.in. Elbląga wraz z jego kościołami, Fabryki Turbin, zamku i obozu w Stutthofie. Różnorodne ujęcia krajobrazów zalewu i okolic.