Muzyka - Agnieszka Duczmal

Felieton o polskiej dyrygentce Agnieszce Duczmal, przygotowującej najprawdopodobniej orkiestrę Teatru Wielkiego w Poznaniu do przedstawienia "Opowieści Hoffmanna" Jacques'a Offenbacha w inscenizacji Henryka Tomaszewskiego. Próba orkiestry pod dyrekcją A. Duczmal, album Międzynarodowych Spotkań Młodych Orkiestr w Berlinie Zachodnim - edycja 1976 roku, fotografie A. Duczmal z Herbertem von Karajanem, A. Duczmal przy fortepianie; A. Duczmal z Henrykiem Tomaszewskim udzielającym wskazówek śpiewakowi, próba z udziałem orkiestry pod dyrekcją A. Duczmal i dwojga solistów.