Muzyka - Jubileusz Orkiestry Symfonicznej

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wywodzi swe tradycje od powstałej w 1935 roku w Warszawie, Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zespół utworzył i prowadził do 1939 roku dyrygent Grzegorz Fitelberg. Po II wojnie światowej, w marcu 1945 roku orkiestra została reaktywowana w Katowicach przez Witolda Rawickiego. W roku 1947 dyrekcję artystyczną objął ponownie Grzegorz Fitelberg, a zespół przyjął nazwę Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Reportaż o działalności orkiestry. Wizyta w siedzibie orkiestry, próby, sylwetki muzyków oraz dyrygentów, ikonografia.