Muzyka - Konkurs

Reportaż z VI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Rozmowy z uczestnikami konkursu: Barbarą Górzyńską, Roswithą Randacher oraz Stefanem Czermakiem, Stefanem Stałanowskim, Edwardem Zienkowskim, Tatianą Grindienko i Suzuki Ishikawa nt. oceny szans w konkursie, znaczenia przygotowania i umiejętności panowania nad stresem. Fragmenty prób i występów w III etapie z towarzyszeniem orkiestry: B. Górzyńskiej, Tadeusza Gadziny i S. Stałanowskiego, S. Ishikawa i T. Grindienko. Obrady i głosowanie jury. Wypowiedzi Igora Ojstracha i Ireny Dubiskiej, ogłoszenie wyników przez prof. Zenona Płoszaja: I miejsce przyznano Ludmile Grindienko, II - Suzuki Ishikawa, III Barbarze Górzyńskiej. Rozmowy z laureatkami konkursu.