Nauka, szkoły i uczelnie - Władysław Zastawny o swojej pracy

Władysław Zastawny opowiada o swej pracy uczonego, pisarza i działacza prezentując dorobek pisarski m.in. "Nauki społeczne w woj. katowickim" oraz "O przedsiębiorstwie przemysłowym i samorządzie robotniczym". Mówi o nagrodzie, którą dostał. Cieszy się, że dostrzeżono jego ponad 25 letnią działalność w tym regionie. Działalność ta przebiegała na polu szkolnictwa wyższego i nauki. Wierny był pewnej idei, która ma swój rodowód znacznie wcześniejszy aniżeli jego działalność. Idei wprowadzenia, wdrożenia i zakorzenienia nauk humanistycznych na Śląsku. Było wiadomo, że o wiele łatwiej będzie wprowadzić tutaj nauki techniczne niż humanistyczne, które były bardzo potrzebne dla równowagi i harmonii kulturowej tego regionu.