Nauka, szkoły i uczelnie - Z koszar i poligonów (08.04.1976)

Film z cyklu „Z koszar i poligonów”. Cykliczna audycja poświęcona polskim wojskowym szkołom i ośrodkom szkoleniowym. W tym odcinku skupimy się jednak na idei powstania szlaku 2. Armii Wojska Polskiego, która powstała w środowisku wrocławskich kombatantów, organizacji młodzieżowych i Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Szlak 2. Armii Wojska Polskiego, wytyczony i ustalony z inicjatywy i starań Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego we Wrocławiu, przebiega mniej więcej od Wrocławia przez Oleśnicę, Trzebnicę do Rościsławic, gdzie rozgałęzia się na dwie trasy - trasa północna biegnie przez Wołów, Ścinawę, Lublin Legnicki, Chojnów, Chocianów do Bolesławca, a południowy prowadzi przez Brzeg Dolny, Legnicę by skończyć się również w Bolesławcu. W wytyczaniu i utrwalaniu tego szlaku brały udział różne organizacje młodzieżowe i społeczeństwo zorganizowane w ramach Ligi Obrony Kraju czy w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Niemały wkład w to miał również Związek Harcerstwa Polskiego, który nie od dzisiaj zajmuje się przecież upamiętnianiem 2. Armii Wojska Polskiego, która jest patronką Dolnośląskiej Chorągwi harcerzy we Wrocławiu. W dalszej części audycji kamera telewizyjna utrwala Wystawę sprzętu technicznego do prac transportowych i gospodarczych z udziałem Ministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego. Materiał zakończony prelekcją propagandową dotyczącą szlaku bojowego polskich Wojsk Inżynieryjnych, a także ich osiągnieć i zasług w czasie wojny i pokoju.