Niecodzienne historie - 1. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Wizyta Papieża w Krakowie - przyjazd do Pałacu Biskupiego

Sprawozdanie z wizyty papieża Jana Pawła II w Krakowie w czasie I pielgrzymki do Polski. Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979. W tej relacji przyjazd do Pałacu Biskupiego przy ulicy Franciszkańskiej 3 oraz spotkanie z Janem Pawłem II pod oknem przy Franciszkańskiej 3, nazwanym później Oknem Papieskim.