Niecodzienne historie - Granica

Opowieść repatriantów o zagospodarowywaniu polskich ziem nad północno-zachodnim brzegiem Odry w latach 1945-1946. Ukazanie niezwykle malowniczych terenów, ale też przedstawienie ciężkiej pracy na wsi, która spowodowała starzenie się przygranicznych osad. Wspomnienia pełne nostalgii i tęsknoty za ojcowizną, która pozostała na wschodzie i dziećmi, które wyjechały do miasta. Ilustracją wspomnień jest materiał filmowy ukazujący przyjazd osadników na Ziemie Zachodnie.