Przyłbice i kaptury - odc. 6/9 – W cudzej skórze

Czarny i Jaksa przyjeżdżają do Malborka. Czarny spotyka się z Benkiem i przekonuje go o niewinności Zyty. W tym czasie Jaksa dowiaduje się, że Sonnenberg ukrywa Zytę w pobliskich Barcianach.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju