Relacje reporterskie - 1980 r. Nadzwyczajne zebranie delegatów NSZZ Solidarność w Łodzi

Relacja z nadzwyczajnego zebrania delegatów NSZZ Solidarność w Łodzi w dn. 1.10.1980 r. Przewodniczy Andrzej Słowik, działacz związkowy. Tematyka dotyczy podwyżek płac w zakładach pracy i zapowiedzianego przez Lecha Wałęsę jednogodzinnego, ogólnokrajowego strajku ostrzegawczego. Odczytanie oświadczenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku. Wystąpienia delegatów, głosowanie w sprawie udziału w ogólnopolskim strajku.